NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
blok popisných údajů
Ve formátu typu MARC soubor popisných údajů, který odpovídá struktuře bibliografického popisu podle ISBD.
[UNIMARC MANUÁL-1996:2---1]
[UNIMARC MANUAL-1994:2---1]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001239.htm ]