NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
část dokumentu
Obsahově uzavřená a vlastním názvem opatřená menší, fyzicky nesamostatná součást zpracovávaného dokumentu na jakémkoli médiu (stať ve sborníku, článek v časopise a jiném seriálovém dokumentu, předmluva, úvod, doslov v monografické publikaci, její kapitola, opatřená samostatným názvem, atd.), která je z hlediska bibliografické identifikace nebo přístupu (vyhledávání) závislá na dokumentu, v němž je obsažena. Je objektem jmenného i věcného popisu.
[DOPORUČENÍ PRO POPIS ČÁSTÍ-1997:2]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001241.htm ]