NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dokumentový záznam
záznam dokumentu (nevh.)
Souhrnné označení pro jakýkoli záznam dokumentu určený pro jakýkoli druh sekundárního dokumentu. Může mít podobu bibliografického záznamu, ale též některého z mezinárodních standardních čísel (např. ISBN, ISSN, ISMN aj.).
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001245.htm ]