NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
doplňková titulní stránka
Další titulní stránka, která předchází nebo následuje hlavní titulní stránku, zvolenou za základ pro jmenné zpracování dané popisné jednotky. Může mít obecnější charakter (např. titulní stránka edice) nebo rovnocenný (např. souběžná titulní stránka, tj. v jiném jazyce a/nebo písmu). U reprintů, reedic nebo překladů má literárně historický význam, odpovídá původnímu vydání díla a nesouvisí s popisovaným vydáním dokumentu.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:98]
[AACR2R ANGLICKY-2002:-Appendix D-1]
[HARRODS-2000:8]
[SAUPPE-1996:263]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001247.htm ]