NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dvoudílné vročení
Vročení u dokumentu, který vychází v průběhu několika let; obsahuje vročení prvního a posledního dílu, např. 1999-2002.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:111]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001248.htm ]