NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dvousměrný záznam
Záznam dokumentu ve více písmech, obsahující písma psaná zleva doprava a písma psaná zprava doleva.
[ISBD(M)-1993:57]
[ISBD(M)-1987:57]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001249.htm ]