NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
exemplářové údaje
údaje o exempláři, akviziční údaje (nevh.), holdings (ciz.), údaj o fondu (ciz.)
Jedna ze základních strukturních částí katalogizačního, bibliografického záznamu, která informuje o počtu exemplářů daného dokumentu ve fondu knihovny (např. prostřednictvím přírůstkových čísel, číselného označení svazku, duplikátu apod.), o svazcích nebo ročnících vícedílných a seriálových dokumentů, jež knihovna vlastní, v elektronických katalozích též uvádí status zpracování a aktuálního místa uložení. V rámci exemplářových údajů mohou být uváděny též údaje o individuálních zvláštnostech popisovaného exempláře (např. věnování autora, defektnost, číslo výtisku u bibliofilie apod.), u starých tisků o specifických znacích exempláře (popis vazby, vlastnická označení včetně supralibros a exlibris, rukopisné vpisky a komentáře aj.).
[BAĎUROVÁ-2002]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001250.htm ]