NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
grafonym
Pseudonym ve tvaru písmenné zkratky (např. K. Č. - Karel Čapek), značky (např. hvězdičky ***) nebo obrázku (např. rovnostranný trojúhelník - Jan Neruda).
[NÁDVORNÍK-1969:94]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:33]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001253.htm ]