NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hlavní záznam
hlavní katalogizační záznam
Katalogizační záznam, který obsahuje základní údaje pro identifikaci a citaci popisované jednotky. V tradiční katalogizační praxi existuje systém tzv. jednoho hlavního záznamu na jednu popisnou jednotku, uloženou ve fondu knihovny, který je zařazen do příslušného katalogu. V každém z katalogů se pak na tutéž jednotku zařazují ještě pomocné záznamy, odkazy, které umožňují vyhledání dané jednotky z jiných hledisek, než to umožňuje hlavní záznam. V automatizované katalogizaci se systémem jednoho hlavního záznamu pak tuto funkci plní vedlejší záhlaví. Hlavního záznamu se používá i pro bibliografické účely a při izolovaně uváděných záznamech.
[AACR2R ČESKY-1994:619 (žl.)]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001258.htm ]