NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hromadný odkaz
Odkaz ve jmenném katalogu nahrazující řadu vylučovacích odkazů jmenných nebo názvových se stejným pořadatelem záhlaví. Např.: "Universita viz Univerzita". Může být doplněn vysvětlující poznámkou. Např.: "Bible - Luther, Martin - Vydání celé bible přeložené Lutherem viz Bible. Německy. Luther." - Termín "hromadný odkaz" používala Anglo-americká katalogizační pravidla (AACR), avšak pravidla RDA užívají termín "variantní forma jména".
[NÁDVORNÍK-1969:189]
[AACR2R ČESKY-1994:561-562]
[AACR2R ANGLICKY-1988:561]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001259.htm ]