NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
identifikační analýza
bibliografická analýza dokumentu (zř.), dokumentová analýza (zř.), formální analýza (nevh.), formální analýza dokumentu (nevh.)
Analýza dokumentu z hlediska jeho morfologických znaků, a to na podkladě údajů titulního listu, patitulního listu, tiráže, obsahu, předmluvy, úvodu a doslovu za účelem vytvoření jmenného (identifikačního) záznamu.
[HYHLÍKOVÁ-1988:61]
[KOVÁŘ-1984:11]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001260.htm ]