NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
identifikační údaj
Každý údaj o zpracovávaném dokumentu, který přispívá k jeho identifikaci a který je součástí jmenného (identifikačního) záznamu. Jsou jím všechny popisné údaje i údaje záhlaví.
[VODIČKOVÁ-1982:150]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001261.htm ]