NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kód podpole
identifikátor podpole (nespr.)
V bibliografickém formátu kód tvořený dvěma znaky, jimiž jsou předznamenána jednotlivá podpole v rámci pole proměnné délky. První znak je delimitér, např. znak dolaru, druhý znak identifikátor podpole, např. písmeno malé abecedy.
[UNIMARC MANUÁL-1996:Část 1-1]
[ČSN ISO 2709-1998:5]
[MARC 21-2004:Sv. 1:Úvod-4]
[MORTIMER-2000:250]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001262.htm ]