NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
indikativní záznam
indikativní popis (nevh.)
Záznam dokumentu obsahující referát (abstrakt) indikativní povahy, který stručně informuje o obsahu zpracovávaného dokumentu.
[KEENAN, JOHNSTON-2000:132]
[HARRODS-2000:2]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001263.htm ]