NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
invertované záhlaví
Záhlaví, v němž je slovosled přirozeného jazyka obrácen. Např. v záhlaví s personálním autorem je inverze vyznačena inverzní čárkou (Jirásek, Alois). Obdobně je tomu při popisu pod názvem historicky omezenou metodou tzv. řídícího substantiva. - Termín "invertované záhlaví" používala Anglo-americká katalogizační pravidla (AACR), avšak pravidla RDA užívají termíny "autorizovaný selekční údaj" a "kontrolovaný selekční údaj".
[KEENAN, JOHNSTON-2000:143]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001265.htm ]