NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
jmenná autorita
Souhrnné pojmenování pro autority personální, korporativní (včetně autorit rodinných-rodových a konferenčních), geografické a názvové, popř. autority pro jména nakladatelů.
[VODIČKOVÁ-1999:65]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001266.htm ]