NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
jmenná katalogizace
jmenný popis, jmenné zpracování, identifikační popis (zř.), identifikace dokumentu (zř.), autorská katalogizace (nespr.), abecední jmenná katalogizace (nespr.)
1. Tvorba bibliografického popisu, záhlaví a s tím souvisejících jmenných a názvových autorit. Původně vytváření záznamů pro jmenný katalog. - 2. Nauka o jmenném záznamu a metodice jeho tvorby. Původně nauka o jmenném katalogu, metodice tvorby hlavních a pomocných záznamů, jeho organizaci a redakci.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:47]
[VODIČKOVÁ-1982:148]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:174]
[HANAKOVIČ,KURUC,BÁLENT-1965:62]
[KEENAN, JOHNSTON-2000:173,13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001267.htm ]