NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
jmenný záznam
identifikační záznam
Část bibliografického záznamu skládající se z bibliografického popisu a záhlaví, potřebných k zařazení údajů o dokumentu do katalogu, přístupových rejstříků či bibliografických databází. Plní identifikační a selekční funkci a podává pouze povšechnou charakteristiku daného dokumentu z hlediska tematického, z hlediska uživatelského určení apod.
[ČSN 01 0168-1988:2]
[VODIČKOVÁ-1982:150]
[VODIČKOVÁ-1972:10]
[ČSN 01 0195-1992:2]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001269.htm ]