NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
jméno autora
Každé pojmenování či označení autora, pod nímž je dílo zveřejněno. Jméno novodobého personálního autora evropského typu se obvykle skládá z příjmení (zast. rodové jméno), jehož předchůdcem bylo tzv. příjmí, a z jména rodného neboli křestního (dříve někdy nespr. osobního jména).
[NÁDVORNÍK-1969:79]
[AVČR-1994:603,610]
[VODIČKOVÁ-1979/1980:7]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001270.htm ]