NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
jméno rodiny-rodu
Jméno, označující kategorii méně častého kolektivního autorství, kdy autorem je např. širší rodina, jež společně realizuje (předvádí) určité dílo. Např. Kelly Family.
[UNIMARC MANUÁL-1996:720-1 až 720-2]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001271.htm ]