NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
katalogizace
popis dokumentů
1. Jmenný a věcný popis dokumentů, někdy chápaný úžeji pouze jako jmenný popis dokumentů, jindy obecněji jako tvorba katalogizačních záznamů pro různé druhy katalogů a jejich organizace. - 2. V době budování lístkových katalogů nauka o knihovních katalozích a o metodách jejich budování včetně jejich organizace.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:47]
[VODIČKOVÁ-1982:148]
[ČSN ISO 5127-3A:9]
[ŽDANOVA AJ.-1971:141]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001272.htm ]