NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
katalogizace v publikaci
katalogizace v prameni, ústřední katalogizace v knize (nevh.), katalogizace v knize, CIP (ciz., zkr.), vzorový katalogizační záznam (zast.)
Forma centralizované katalogizace, při které se bibliografický záznam vytváří agenturou CIP v průběhu vydání publikace a tiskne se na rubu titulního listu. Záznam může obsahovat i věcné selekční údaje.
[ČSN ISO 1086-2001:5]
[ČSN ISO 5127-3A:63]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:48]
[HARRODS-2000:124]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:174]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001273.htm ]