NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
katalogizační lístek
V lístkovém katalogu každý záznamový lístek, na němž je umístěn katalogizační záznam; všeobecně se užívalo mezinárodního formátu katalogizačního lístku 7, 5 x 12, 5 cm.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:60]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001274.htm ]