NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
katalogizační pravidla
katalogizační instrukce
Soubor pravidel, metodických pokynů a zásad pro výběr a formalizaci údajů v katalogizačním a bibliografickém záznamu. Slouží k dosažení jednotnosti a jako předpoklad k výměně záznamů. Původně pokyny a zásady pro vytváření a organizaci katalogu jmenného, předmětového, popř. i systematického.
[HARRODS-2000:123]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:39-78]
[VODIČKOVÁ-1982:148-149]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001276.htm ]