NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
katalogizační záznam
Druh bibliografického záznamu, obsahující vždy i lokační údaje (signaturu a/nebo siglu) a exemplářové údaje knihovny uchovávající katalogizovaný dokument. Původně byl chápán jako záznam pro katalog na rozdíl od bibliografického záznamu jakožto záznamu pro bibliografii. V současné praxi se rozdíly mezi bibliografickým a katalogizačním záznamem stírají, i bibliografický záznam často obsahuje lokační a exemplářové údaje.
[BIBLIOTEČNOJE DELO-1997:51]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:41-43]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:115]
[VODIČKOVÁ-1982:150]
[MERTA-1994:28]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001278.htm ]