NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
klíčový název
Jedinečný název přidělený seriálovému dokumentu v síti ISSN - mezinárodního standardního čísla seriálu, neoddělitelně spjatý s jeho ISSN.
[ISBD(S)-1994:4]
[ČSN ISO 5127-2002:70]
[ČSN ISO 3297-2000:5]
[ČSN ISO 690-1996:5]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001279.htm ]