NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
korporativní autor
kolektivní autor (nespr.)
Právní subjekt trvalého charakteru (např. orgány státní moci, správy a samosprávy, vládní organizace a instituce, společenské a občanské organizace, společnosti a spolky, náboženské a církevní organizace a instituce, podnikatelské subjekty apod.) či dočasného charakteru (např. konference, výstavy, expedice apod.), který je odpovědný za intelektuální či umělecký obsah díla nebo jeho vyjádření.
[AACR2R ČESKY-1994:621 (žl.)]
[ISBD(M)-1993:24]
[UNIMARC MANUÁL-1996:711-1]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:18]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:17]
[VODIČKOVÁ-1982:147]
[HANAKOVIČ,KURUC,BÁLENT-1965:18]
[MERTA-1994:54]
[ISBD(G)-1993:13]
[LICHTENBERGOVÁ-2016:50-51]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001281.htm ]