NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kryptonym
Pseudonym ve tvaru obecného jména, který na rozdíl od fiktonymu nemá budit zdání skutečného občanského jména (např. Strýčko Janko, Mnich sázavský).
[NÁDVORNÍK-1969:93-94]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:58]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001284.htm ]