NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
latinizované jméno
latinizovaná forma jména
Jméno autora v latinské formě. Mezi autory oblíbeno zejména v období renesance a humanismu (např. Comenius místo Komenský).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:41]
[AACR2R ANGLICKY-1988:388]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001285.htm ]