NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
původní katalogizace
originální katalogizace
Způsob katalogizace, kdy je katalogizační záznam vytvářen nově, aniž by byly využity dostupné katalogizační zdroje pro přejímání záznamů.
[_údaj neuveden]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001287.htm ]