NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mezinárodní formát
V lístkovém katalogu formát katalogizačního nebo bibliografického lístku o rozměrech 7, 5 x 12, 5 cm, užívaný v knihovnické a bibliografické praxi od roku 1876.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:34]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001288.htm ]