NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mezinárodní standardní bibliografický popis
ISBD (ciz., zkr. (International Standard Bibliographic Description))
Soubor mezinárodně dohodnutých jednotných pravidel pro uvádění prvků bibliografického popisu různých druhů dokumentů, pro uvádění tzv. předepsané interpunkce označující tyto prvky a pro jejich pořadí. Soubor zahrnuje obecná pravidla ISBD (G), pravidla pro monografie ISBD (M), pro seriálové dokumenty a jiné pokračující zdroje ISBD (CR), pro tištěné hudebniny ISBD (PM), pro staré tisky ISBD (A), pro kartografické dokumenty ISBD (CM), pro elektronické zdroje ISBD (ER), pro neknižní materiály ISBD (NBM), pro části dokumentů atd.
[ČSN ISO 5127-3A:10]
[ISBD(PM)-1995]
[ISBD(ER)-1998]
[ISBD(CM)-1997]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001289.htm ]