NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
místo vydání
Sídlo nakladatele (nakladatelství) vydávajícího zpracovávaný dokument, popř. sídlo organizace, která nakladatele zastupuje.
[ČSN ISO 5127-3A:14]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:65]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001291.htm ]