NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nakladatelské údaje
impresum, vydavatelské údaje
1. Údaje umožňující identifikaci vydavatele, popř. nositele práv k autorskému dílu. 2. Jedna z oblastí bibliografického popisu, zahrnující místo vydání, jméno nakladatele, funkci distributora, příp. výrobce, datum vydání, popř. místo tisku, jméno tiskárny a datum tisku.
[AACR2R ČESKY-1994:15]
[ISBD(M)-1993:8]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:108]
[UNIMARC MANUÁL-1996:210]
[ČSN ISO 5127-3A:3.2.3.4-01]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001292.htm ]