NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
název dokumentu
titul dokumentu (zast.)
Pojmenování dokumentu, jeho části nebo souboru dokumentů, které lze použít k identifikaci dokumentu a které jej obvykle odlišuje od jiných dokumentů. Může být věcným nebo jen obrazným vyjádřením obsahu dokumentu. Je prvním údajem bibliografického popisu.
[ČSN ISO 4-1999:6]
[ČSN ISO 5127-3A:12]
[ČSN ISO 690-1996:5]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:239]
[ČSN ISO 2789-1997:čl.2.2.17]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:66,104]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 12 / 000001297.htm ]