NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
názvové údaje
údaje o názvu
Část oblasti údajů o názvu a odpovědnosti, zahrnující hlavní název, souběžný název a další názvovou informaci. Její součástí v některých systémech může být i obecné označení druhu dokumentu.
[ISBD(M)-1993:7,17,18]
[VODIČKOVÁ,KINDLMANOVÁ-1971:I-28,30]
[VODIČKOVÁ-1972:163-166]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:41]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001300.htm ]