NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
názvové záhlaví
1. Záhlaví používané zejména u klasických anonymních děl, u posvátných knih a rovněž někdy u seriálových dokumentů (má-li seriál neindividuální název) v podobě tzv. unifikovaného názvu. Může však obsahovat též celý název. - 2. Podle starší katalogizační praxe záhlaví, obsahující některé slovo z názvu díla, zejména první slovo z názvu dokumentu nebo několik slov považovaných pro účely stanovení názvového záhlaví za jedno slovo (např. DVACET JEDNA). Mohlo to však být i tzv. řídící substantivum (substantivum regens).
[AACR2R ČESKY-1994:2]
[NÁDVORNÍK-1969:108-109]
[ČSN 01 0168-1988:3,8-9]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001301.htm ]