NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
názvový odkaz
Odkaz zvláštní, vylučovací, přidružovací či hromadný, obsahující název (též unifikovaný název) zpracovávaného dokumentu. - Termín "názvový odkaz" používala Anglo-americká katalogizační pravidla (AACR), avšak pravidla RDA užívají termín "variantní forma jména".
[AACR2R ČESKY-1994:557-562]
[NÁDVORNÍK-1969:177]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001302.htm ]