NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
stereotypní název
neindividuální název, individuální název (ant.)
Název, opakující se často u dokumentů téhož druhu (např. Sborník vědeckých prací, Věstník, Rozpravy, Zprávy, Zpravodaj, Acta, Bulletin, Newsletter, Ocassional papers, Reports, Annual review, Trudy, Izvestija, Abhandlungen, atd.). Pro identifikaci příslušného dokumentu se neindividuální název doplňuje jménem vydávající korporace, čímž vznikne unifikovaný název seriálu, např. Newsletter (American Theological Library Association).
[MAXWELL-1995:227]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:67]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001303.htm ]