NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nepojmenovaná konference
Jméno konference či jiné dočasné akce, jehož nedílnou součástí je sice tematické vymezení akce, ale nikoliv údaj o akci a o jejím konání. Netvoří proto hlavní záhlaví.
[MAXWELL R.,MAXWELL M.-1997:441-442]
[LIBRARY OF CONGRESS RULE INTERPRETATIONS-1988:135-136]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001304.htm ]