NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nepravé anonymum
V katalogizační a bibliografické praxi AACR díla čtyř a více autorů.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:14]
[VODIČKOVÁ-1982:147]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001305.htm ]