NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nepřímé datování
Uvedení data vydání (vytištění, napsání, přepisu) ve zpracovávaném dokumentu prostřednictvím nějaké události či skutečnosti bez číselného vyjádření.
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:27]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001306.htm ]