NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nepřímý autor
Personální či korporativní autor, který přispěl ke vzniku obsahu díla zprostředkovaně, např. jako redaktor, sestavovatel, překladatel, ilustrátor, autor scénáře či jako korporativní vydavatel, organizace pořádající konferenci apod.
[ISBD(M)-1993:24]
[ISBD(G)-1993:13]
[LICHTENBERGOVÁ-2016:41]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001307.htm ]