NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
nepřímý pramen popisu
Zdroj pro vytváření bibliografických údajů, který je na rozdíl od přímého pramene popisu mimo zpracovávaný dokument (např. bibliografická či katalogizační databáze, encyklopedie, literární historie atd.).
[NÁDVORNÍK-1969:23]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:78]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001309.htm ]