NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
oblast specifických údajů
Oblast údajů bibliografického popisu, užívaná pouze u některých speciálních druhů dokumentů, např. u hudebnin, kartografických dokumentů a elektronických zdrojů.
[ISBD(G)-1993:3-4]
[ISBD(M)-1987:iii]
[ISBD(PM)-1995:19]
[ISBD(CM)-1997:25-27]
[ISBD(ER)-1998:50-54]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001310.htm ]