NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
oblast údajů
Ve struktuře bibliografického popisu označení pro skupinu příbuzných popisných údajů. Podle ISBD existuje 8 oblastí údajů: o názvu a odpovědnosti, o vydání, oblast specifických údajů, nakladatelských údajů, fyzického popisu, o edici, údajů poznámky, o standardním čísle a dostupnosti.
[HARRODS-2000:32]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:34]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001311.htm ]