NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
obsah
Výčet názvů a podnázvů částí dokumentu v pořadí, jak se v dokumentu vyskytují, s označením stránky nebo sloupce, kde příslušné části začínají.
[ČSN ISO 5127-2:13]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001312.htm ]