NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
odkaz
V katalogu druh pomocného záznamu, který vede uživatele od jednoho selekčního údaje k jinému (preferovanému či příbuznému) selekčnímu údaji. Označuje týž denotát (vylučovací odkaz) nebo denotát příbuzný (přidružovací odkaz) či odlišný (zvláštní odkaz) - Termín "odkaz" používala Anglo-americká katalogizační pravidla (AACR), avšak pravidla RDA užívají termín "variantní forma jména".
[ČSN ISO 5127-3A:11]
[ČSN 01 0168-1988:2]
[ČSN ISO 999-1998:6]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:70]
[HARRODS-2000:617]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001314.htm ]