NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
originální konverze
Druh retrospektivní konverze, při níž se do převáděných záznamů doplňují chybějící údaje z primárního dokumentu, popř. se celý převáděný záznam ověřuje v primárním dokumentu.
[STOKLASOVÁ-JEŘÁBKOVÁ-2000:207]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001315.htm ]