NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
osobní jméno
1. Vlastní jméno osoby, v evropských poměrech se zpravidla skládá z rodného (křestního) jména a příjmení. - 2. Dříve někdy ve významu dnešního rodného (křestního) jména.
[AVČR-1994:268,603]
[UNIMARC MANUÁL-1996:701-1]
[NÁDVORNÍK-1969:79]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 13 / 000001316.htm ]